Našou hlavou činnosťou je

  • Prevoz osobného motorového vozidla v prípade nehody a poruchy
  • Prevoz úžitkového motorového vozidla do3,5t. v prípade nehody a poruchy
  • Cestná služba
  • Úschova motorových vozidiel

 

Ďalej zabezpečujeme

  • Prevoz vozidla zo Slovenskej republiky do ostatných štátov Európskej únie
  • Prevoz vozidla zo štátov Európskej únie do Slovenskej republiky
  • Prevoz vozidla medzi jednotlivými štátmi Európskej únie
  • Vnútroštátna preprava po SR