Spolupracujeme s nasledovnými spoločnosťami

Poisťovne poskytujú svojím klientom – motoristom bezplatné služby podľa druhu a rozsahu poistenia prostredníctvom asistenčných služieb, ktoré majú s nami uzavretú zmluvu o spolupráci

Neváhajte nás osloviť a my Vám poradíme.